Nedtagandet

»Nedtagandet« 45 x 50 cm. Maria, Maria från Magdala, Johannes och Josef från Arimatea hjälps åt att ta ner Jesus från korset efter hans död. Ikonen är den femte som skrivits för en större triptyk som nu tas fram till Munkegärdekyrkan, Kungälv-Ytterby Församling. Triptyken invigs på Midfastosöndagen. Bilder på Triptyken på plats i kyrkan kommer efter invigningen.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se