Brödundret

»Brödundret«, 45 x 50 cm. Ikonen är den fjärde som skrivits för en större triptyk som nu tas fram till Munkegärdekyrkan, Kungälv-Ytterby Församling. Här ser vi aposteln Andreas som för fram pojken med fem bröd och två fiskar till Jesus. 


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se