Bebådelsen

Ikonen »Bebådelsen«, 53 x 73 cm, skriven till Sankt Pauli Kyrka i Göteborg, som en av två ikoner. Unikt för just denna ikon är bokrullarna som framhäver dialogen från Lukasevangeliet. Den andra ikonen ska bli en ”Paulusikon” med anledningen av kyrkans namn. 


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se