Kristus – Den heliga Duken, version III

_MG_8905_700

På grekiska kallas ikonen Mandylion, »Duken«, vilket syftar på den duk där Kristi ansikte mirakulöst avecknade sig för kungen i Edessa. Denna ikon kallas också ibland »Den av icke-människohand skapade« – en hänvisning till att Gud själv uppenbarade Kristi ansikte.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se