Referenser

 MG 0725 (kopia)


I följande kyrkor och kapell finns Robin Johanssons ikoner:


Kristus Allhärskaren     Vättlösa Kyrka     Götene Pastorat      2023

Mötet med den Uppståndne     Rimforsa församlingsgård     Rimforsa Församling      2022

Den sista måltiden     Rimforsa församlingsgård     Rimforsa Församling      2022

Jesus välsignar barnen     Rimforsa församlingsgård     Rimforsa Församling      2022

Herrens bebådelse     Rimforsa församlingsgård     Rimforsa Församling      2022

Kristus den gode Herden     Rimforsa församlingsgård     Rimforsa Församling      2022

Fiskfångsten     Rönnängs Kyrka     Svenska Kyrkan Tjörn     2022

Ömhetens Gudsmoder     Mjölby Kyrka     Folkungabygdens Pastorat      2022 

Den helige Johannes Döparen     Mjölby Kyrka     Folkungabygdens Pastorat      2022

Vänskapsikonen     Ängelholms Församling     Ängelholms Församling     2022

Kristus den gode Herden     Malex Kyrka     Boxholms Församling     2021

Kristi nedstigande i dödsriket     Blåviks Kyrka     Boxholms Församling     2021

Kristi nedstigande i dödsriket     Munkegärdeskyrkan     Kungälv-Ytterby Församling  2021

Nedtagandet från korset     S:t Markus Kyrka i Linköping     Syrisk-Ortodoxa Kyrkan    2021

Kristus Allhärskaren     Algutstorps Prästgård     Vårgårda Pastorat     2021

Guds Moder i Förbön     Algutstorps Prästgård     Vårgårda Pastorat     2021

Den heliga Familjen     Mjölby Kyrka     Folkungabygdens Pastorat      2021

Herrens Dop     Råslätts Kyrka     Jönköpings Församling     2020

Den helige Markus     Råslätts Kyrka     Jönköpings Församling     2020

Kristus i härlighet     Angereds Församlingshem     Angereds Församling     2020

Aposteln Paulus     S:t Pauli Kyrka     S:t Pauli Förs., Göteborg     2020

Herrens Bebådelse     S:t Pauli Kyrka     S:t Pauli Förs., Göteborg     2020

Gudaföderskan      MariaSyrisk-Ortodoxa      KyrkanBotkyrka     2020

Den heliga Visheten     Församlingshemmet i Källby     Götene Pastorat  2020  

Guds Moder av Valamo     Kärna kyrka     Kärna Församling     2019

Kristus Allhärskaren     Hjo Folkhögskolas kapell     Skara Stift     2019

Guds Moder av Vladimir     Vara Kyrka     Vara Församling     2019

Kristus Allhärskaren     Johannesbergskyrkan     Johannesbergs Förs. Göteborg   2019

Jesus välsignar barnen     S:t Botvids Kyrka      Oxelösunds Församling     2019

Herrens nedtagande från korset    Munkegärdeskyrkan   Kungälv-Ytterby Församling  2019

Brödundret     Munkegärdeskyrkan     Kungälv-Ytterby Församling    2019

Kristus i härlighet     Munkegärdeskyrkan     Kungälv-Ytterby Församling   2019

Mötet vid Sykars brunn     Munkegärdeskyrkan     Kungälv-Ytterby Församling     2019

Herrens bebådelse     Munkegärdeskyrkan     Kungälv-Ytterby Församling    2019

Heliga Birgitta     Gräshagskyrkan     Jönköpings Församling     2018

Elisabeth Hesselblad     S:ta Helena Kyrka     Skövde Församling     2018

Den Heliga Treenigheten     Lilleskogs Själavårdsinstitut   Skara Stift   2018

Johannes Döparen i förbön     Södra Kedums Kyrka     Vara Pastorat  2017

Guds moder Maria i förbön     Södra Kedums Kyrka     Vara Pastorat     2017

Kristus Allhärskaren på tronen     Södra Kedums Kyrka     Vara Pastorat     2017

Kristus räddar Petrus     Sofiakyrkan     Jönköpings Församling      2017

Mötet vid Sykars brunn     Kyrkans hus     Skövde Församling     2017

Helige Kristoffer     S:ta Helena Kyrka     Skövde Församling     2016

Jesus  välsignar barnen     Barnhospice Ersta Kyrka     Ersta Diakoni     2016

Brödundret     Barnhospice Ersta Kyrka     Ersta Diakoni     2016

Kristi ansikte     Kyrkans Gård Lockörn     Sunnersbergs Församling      2016

Den vägvisande Gudsmodern    Andaktsrummet Stiftskansliet    Skara Stift     2016

Kristus Allhärskaren     Lomen Kirke     Norska Kyrkan     2016

Guds Moder av Vladimir     Slidredomen     Norska Kyrkan     2016

Gråt inte, o Moder     Nya Slottet Bjärk-Säby     Ekumeniska Kommuniteten    2016

Uppståndelsekors     Eke Kapell     Eke Församling, Kållandsö     2015

Elin av Skövde     S:ta Helena Kyrka     Skövde Församling     2015

Guds Moder av Vladimir     Vasakyrkan Göteborg     Vasa Församling Göteborg     2015

Den heliga Treenigheten     Buråskyrkan     Johannesbergs Förs. Göteborg    2015

Den helige Stefanos     Brågarps Kyrka     S:t Staffans Förs., Staffanstorp    2013

Den sista måltiden     Eikefjord Kyrkje     Norska Kyrkan     2013

Korsfästelsen     Eikefjord Kyrkje     Norska Kyrkan     2013

Guds Moder av Vladimir     MariakyrkanYstad      Församling     2013

Kristus Allhärskaren     Bottanryds Kyrka     Norra Mo      Församling      2012

Guds Moder av Vladimir     Bottanryds Kyrka     Norra Mo Församling      2012

Stafons Martyrium     Linneahusets kapell     Göteborg     2012

Kristus Allhärskaren     Linneahusets kapell     Göteborg     2012


Samt:      15 ikoner Antonisogårdens kapell     Kållandsö

Och ytterligare     7 festdagsikoner      Nya Slottet Bjärka Säby     Ekumeniska Kommuniteten


Och privata beställningsarbeten till en rad biskopar, präster, pastorer och teologer, däribland:

Biskop Åke vid skrivbord(1)

- Biskop Åke Bonnier

- Biskop Biörn Fjärstedt

- Patrik Hagman, Teolog

- Pastor Peter Halldorf

- Kyrkoherde Björn Bäckersten

- Kyrkoherde Folke T. Olofsson

- Joel Halldorf, Teolog

- Kyrkoherde Martin Eriksson

- Kyrkoherde Leif Nordlander


© Ikonverkstaden på Kållandsö AB  |  Org nr. 559450-8797  |  Kållandsö Österlid 1, 53199 Lidköping  |  BG: 296-3718  |  Swish: 123 144 25 32  |   robin@ikonverkstaden.se