Två 45 x 70 cm ikoner till Norska Kyrkan

2000

»Kristus Allhärskaren« och »Guds Moder av Vladimir« - båda skapade för en norsk stavkyrka i Valdres.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se